THÁNG CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA
HỌC KHÔNG GIỚI HẠN
CÙNG HOCMAI.VN

  • Lớp học không khoảng cách với học phí siêu tiết kiệm 
  • Trọn bộ bài giảng lớp 1-12 trực quan, sinh động  
  • Dịch vụ hỗ trợ học tập tối ưu 24/7  
  • Học cùng thầy cô giỏi tận tâm, uy tín, 10+ năm kinh nghiệm  

TÌM HIỂU NGAY

HỌC TỐT

HOCMAILIVE

LUYỆN THI

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TOÀN DIỆN TỪ LỚP 1 - 12
ĐĂNG KÝ 1 LẦN - HỌC TRỌN BỘ TẤT CẢ CÁC KHÓA

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 1
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

1.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Tiếng việt
» 164 video bài giảng
» 1,000+ bài tập rèn luyện

Gói 3 môn

Combo

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

997

Tiếng Anh

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 2
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

1.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Tiếng việt
» 222 video bài giảng
» 1,500 + bài tập

Gói 3 môn

Combo

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1048

Gói 3 môn

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 3
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.199.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh
» 39 chuyên đề
» 268 video bài giảng
» 1,000+ bài tập rèn luyện

Cánh diều

Chân trời sáng tạo

Nhấn Chọn mã để áp dụng ưu đãi

1401

Kết nối tri thức

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 3
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.199.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh
» 39 chuyên đề
» 268 video bài giảng
» 1,000+ bài tập rèn luyện

Cánh diều

Chân trời sáng tạo

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1397

Kết nối tri thức

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 3
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.199.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh
» 39 chuyên đề
» 268 video bài giảng
» 1,000+ bài tập rèn luyện

Cánh diều

Chân trời sáng tạo

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1393

Kết nối tri thức

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện Học giỏi lớp 4
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.199.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Tiếng việt, Tiếng Anh
» 75 chuyên đề
» 565 video bài giảng
» 3,000+ bài tập rèn luyện

Gói 3 môn

Combo

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1035

Gói 3 môn

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 5
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.199.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh
» 64 chuyên đề
» 551 video bài giảng
» 2,500+ bài tập rèn luyện

Gói 3 môn

Combo

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1039

Gói 3 môn

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Combo toàn diện Học tốt lớp 6
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHTN, Sử - Địa, Tin học
» 60 chuyên đề
» 475 video bài giảng
» 6,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1553

Gói 3 môn

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện Học tốt lớp 6
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.199.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHTN, Sử - Địa, Tin học
» 60 chuyên đề
» 475 video bài giảng
» 6,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1553

Gói 3 môn

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Combo toàn diện Học tốt lớp 7
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHTN, Sử - Địa, Tin học
» 62 chuyên đề
» 533 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1686

Gói 3 môn

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện Học tốt lớp 7
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.199.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, KHTN, Sử - Địa, Tin học
» 62 chuyên đề
» 533 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1685

Gói 3 môn

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Combo toàn diện Học tốt lớp 8
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 73 chuyên đề
» 614 video bài giảng
» 6,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1690

Gói 3 môn

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện Học tốt lớp 8
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.199.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 73 chuyên đề
» 614 video bài giảng
» 6,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1689

Gói 3 môn

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Combo toàn diện Học tốt lớp 9
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 504 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1694

Gói 3 môn

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện Học tốt lớp 9
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.199.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 504 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1693

Gói 3 môn

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Combo toàn diện Học tốt 10
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 580 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Gói 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1765

Gói 3 môn

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện Học tốt 10
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.199.000đ

Học Phí:

đMôn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 580 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Gói 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1763

Gói 3 môn

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Combo toàn diện Học tốt 11
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 83 chuyên đề
» 604 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1490

Gói 3 môn

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện Học tốt 11
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.199.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 83 chuyên đề
» 604 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1489

Gói 3 môn

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Combo toàn diện Học tốt 12
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.600.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 74 chuyên đề
» 512 video bài giảng
» 8,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1731

Gói 3 môn

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện Học tốt 12
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.500.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 74 chuyên đề
» 512 video bài giảng
» 8,000+ bài tập rèn luyện

Combo 3 môn

Combo 6 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1730

Gói 3 môn

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

HOCMAI LIVE Toán
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

7.200.000đ

Học Phí:

Học live trực tiếp cùng giáo viên chuyên
Thời lượng học: Tuần 2 buổi, học 90 phút/buổi:
+ 45p học lý thuyết cùng giáo viên chủ nhiệmm
+ 45p luyện tập với giáo viên thực hành

Gói 6 tháng

Gói 1 năm

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

2520

Gói 3 môn

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

HOCMAI LIVE Toán
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.600.000đ

Học Phí:

Học live trực tiếp cùng giáo viên chuyên
Thời lượng học: Tuần 2 buổi, học 90 phút/buổi:
+ 45p học lý thuyết cùng giáo viên chủ nhiệmm
+ 45p luyện tập với giáo viên thực hành

Gói 6 tháng

Gói 1 năm

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

2519

Gói 3 môn

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

HOCMAI LIVE
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2,400,000đ

Học Phí:

Học live trực tiếp cùng giáo viên chuyên
Thời lượng học: Tuần 2 buổi, học 90 phút/buổi:
+ 45p học lý thuyết cùng giáo viên chủ nhiệmm
+ 45p luyện tập với giáo viên thực hành

Gói 3 môn

Toán

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

310

Gói 3 môn

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 2
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.929.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 580 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Gói 3 môn

Combo

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

997

Tiếng Anh

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 10
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 580 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Gói 3 môn

Combo

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1048

Gói 3 môn

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 10
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 580 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Gói 3 môn

Combo

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1035

Gói 3 môn

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 10
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 580 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Gói 3 môn

Combo

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1039

Gói 3 môn

Combo toàn diện Học giỏi Lớp 10
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.999.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 50 chuyên đề
» 580 video bài giảng
» 7,000+ bài tập rèn luyện

Gói 3 môn

Combo

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1039

Gói 3 môn

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Combo HM6 Toàn diện
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

1.499.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán
Lộ trình từ A-Z xuyên suốt cả năm học:
Trang bị kiến thức - Tổng ôn - Luyện đề

Tiếng việt

Toán

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1746

Tiếng Anh

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

Combo HM6 toàn diện 
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

1.499.000đ

Học Phí:

Môn học: Tiếng việt
Lộ trình từ A-Z xuyên suốt cả năm học:
Trang bị kiến thức - Tổng ôn - Luyện đề

Tiếng việt

Toán

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1745

Tiếng Anh

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo HM6 toàn diện 
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

1.499.000đ

Học Phí:

Môn học: Tiếng Anh
Lộ trình từ A-Z xuyên suốt cả năm học:
Trang bị kiến thức - Tổng ôn - Luyện đề

Tiếng việt

Toán

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1747

Tiếng Anh

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

Combo HM10 Toàn diện
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

5.200.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
Lộ trình từ A-Z xuyên suốt cả năm học: Trang bị kiến thức - Tổng ôn - Luyện đề - Cấp tốc

Ngữ Văn

Combo 3 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1425

Tiếng Anh

Toán

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo HM10 Toàn diện
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.600.000đ

Học Phí:

Môn học: Ngữ văn
Lộ trình từ A-Z xuyên suốt cả năm học:
Trang bị kiến thức - Tổng ôn - Luyện đề - Cấp tốc

Ngữ Văn

Combo 3 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1420

Tiếng Anh

Toán

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

Combo HM10 Toàn diện
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.600.000đ

Học Phí:

Môn học: Tiếng Anh
Lộ trình từ A-Z xuyên suốt cả năm học:
Trang bị kiến thức - Tổng ôn - Luyện đề - Cấp tốc

Ngữ Văn

Combo 3 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1421

Tiếng Anh

Toán

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Combo HM10 Toàn diện
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

2.600.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán
Lộ trình từ A-Z xuyên suốt cả năm học:
Trang bị kiến thức - Tổng ôn - Luyện đề - Cấp tốc

Ngữ Văn

Combo 3 môn

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1419

Tiếng Anh

Toán

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo Giải pháp PEN toàn diện
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

5.000.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 600+ video bài giảng
» 200+ đề thi
» 26,000+ câu hỏi tự luyện

1 môn

Toàn diện

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1562

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

LƯU Ý:

Combo toàn diện GIẢI PHÁP PEN 1 môn
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

1.800.000đ

Học Phí:

Môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lý, Hoá, Sinh
» 600+ video bài giảng
» 200+ đề thi
» 26,000+ câu hỏi tự luyện

1 môn

Toàn diện

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

306

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện GIẢI PHÁP PAT HSA
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.350.000đ

Học Phí:

Ôn thi ĐGNL ĐHQG HÀ NỘI
» 600+ câu hỏi tự luyện
» 50+ đề kiểm tra
» 10+ đề thi bám sát cấu trúc đề thi thật

PAT HCM

PAT HSA

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1563

LƯU Ý:

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

Combo toàn diện GIẢI PHÁP PAT HCM
Chương trình học online

Sắp hết, chỉ còn 20 suất

3.350.000đ

Học Phí:

Ôn thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM
» 600+ câu hỏi tự luyện
» 50+ đề kiểm tra
» 10+ đề thi bám sát cấu trúc đề thi thật

PAT HCM

PAT HSA

NHẬP ƯU ĐÃI NGAY

1564

Hạn áp dụng: 3/10-31/10/2022

- Mã không áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác trên website Hocmai.vn
- Mã không quy đổi thành tiền mặt không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay các vật phẩm có giá trị ưu đãi tương đương
- Mỗi tài khoản chỉ được sử dụng mã ưu đãi 1 lần

LƯU Ý:

LUYỆN THI VÀO 6 

LUYỆN THI VÀO 10 

LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT 

LUYỆN THI ĐGNL

HỌC KHÔNG GIỚI HẠN CHỈ VỚI 3 BƯỚC 
NHẬP SỐ ĐIỆN THOẠI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NGAY

Bước 1

Điền thông tin đăng ký tại form

Bước 2

Tư vấn viên liên hệ, hướng dẫn tạo tài khoản và kích hoạt khóa học

Bước 3

Vào học trọn bộ khóa học đã đăng ký không giới hạn

TƯ VẤN NGAY

Địa chỉ: Toà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 090-455-9891

Website: https//:hocmai.vn

* Bằng việc đăng ký, bạn đồng ý nhận tư vấn theo chính sách của Hocmai

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY
MÃ KHUYẾN MẠI DÀNH RIÊNG CHO BẠN

HOCTHAGA35

Sử dụng

Hạn sử dụng: 31/10/2022

35%

Giảm

HOCCANAM

Sử dụng

Duy nhất 10/10

50%

Giảm